Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Контакти


Ад Хок Инфо
Кетеринг

София 1000,
бул. „Христо Ботев“ № 34

тел.: 02 986-2141

e-mail: office@adhoc-bg.com

Директен имейл

1 + 1 =
Top