Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Интернет презентации


Една презентация, включително мултимедийна, може да се създаде като специален Интернет сайт с помощта на методи и средства за разработка на Интернет сайтове.

Интернет презентация може да се разглежда он-лайн или автономно на несвързан с Интернет компютър, в зависимост от медията, която се използва за разпространяването ѝ сред публиката.

Непосредствено разглеждане в Интернет (т.е. „на линия“ или он-лайн)

Публиката може да използва всеки браузър (например Microsоft Internet Expolorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), за да преглежда презентацията ви при наличие на Интернет връзка.

Разглеждане без връзка с Интернет

Целият Интернет сайт може да се запише („изпече“) на преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и да се разпространява сред публиката за автономно разглеждане на компютър, без да е необходима Интернет свързаност.

CD-та и DVD-та може да се записват в количество от десетки до стотици с отпечатани изображения на свободната от запис страна на диска, с печатни брошури и корици за CD/DVD кутийки.

Top