Печат в малки тиражи

Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация

Интернетски презентации

Една презентация, включително мултимедийна, може да се създаде като специален Интернет сайт с помощта на методи и средства за разработка на Интернет сайтове.

Интернетската презентация може да се разглежда он-лайн или автономно на несвързан с Интернет компютър, в зависимост от медията, която се използва за разпространяването й сред публиката.

Непосредствено разглеждане в Интернет (т.е. "на линия" или он-лайн)

Публиката може да използва, всеки своя браузър (например, Micrisоft Internet Expolorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), за да преглежда презентацията ви при наличие на Интернетска връзка.

Разглеждане без връзка с Интернет

Целият Интернетски сайт може да се запише ("изпече") на преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и да се разпространява сред публиката за автономно разглеждане на компютър, без да е необходима Интернет свързаност.

CD-та и DVD-та може да се записват в количество от десетки до стотици с отпечатани изображения на свободната от запис страна на диска, с печатни брошури и корици за CD/DVD кутийки.

>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2019. Всички права запазени. Последно обновяване: 20.07.2019.