Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Технологии и работни потоци


Пълният набор от услуги и продукти, предлагани от „Ад Хок“, включват няколко предпочитани технологични вериги (т.е. последователности от действия или процеси), както и технологиите, заедно с техните методи и инструментални средства, в зависимост от желания краен резултат.

Технология при е-документи

Процесът на създаване на един е-документ в голямата си част е подобен на началните етапи на работата по един документ, подготвян за печат. За съжаление това са най-малко стандартизираните процеси от класическия работен поток при печат, защото  от една страна обхващат творческия процес на дизайна, а от друга налагат често поетапно изясняване на често неясно формулирани изисквания или задача. Технологията на работа на тези етапи е важна не само защото напоследък все по-често е-документите заменят напълно съответните печатни документи, но и защото подобренията в тази технология биха повлияли положително на всички свързани технологии.

Основната цел на технологията е постигането на добра предсказуемост и като време, и като краен резултат. Задължително за технологията е неколкократното съгласуване на междинните резултати с клиента, което може да отнеме повече време, но осигурява консистентност между заданието и резултатите.

Процесите и методите, използвани преди да се достигне до крайния продукт, покриват широк кръг дейности, файлови формати и съответните им софтуерни продукти: текстообработка, обработка на растерни и векторни изображения, композиция.

Технология при печат

„Ад Хок“ използва разпространената и обичайна в наши дни технологична верига на база Adobe Acrobat PDF файлове. По същество технологичната верига, основана на PDF, означава, че независимо от изходните данни или материали нещата трябва да се докарат до точка, в която се създава PDF файл, който трябва да бъде одобрен както от клиента (предимно по естетични и съдържателни съображения), така и от изпълнителя (по технически съображения).

След като одобреният от клиента PDF файл премине успешно тестовете и валидацията, може да се премине към следващия етап – самото отпечатване.

Може би не е излишно да се спомене, че процесите в рамките на PDF-частта от технологичната верига са доста добре стандартизирани и предсказуеми – и откъм време, и откъм краен резултат. От друга страна предварителните етапи, докато се стигне до PDF – набор, дизайн, предпечатна подготовка, – включват по-малко стандартизирани процеси и евентуално неколкоратно съгласуване с клиента, което може да отнеме повече време и във всеки случай е по-непредсказуемо и като обем работа. Това се дължи и на факта, че процесите, които изискват творчество и доопределяне на често пъти неясно формулираната задача, са все в тези начални етапи.

Процесите и методите, използвани преди да се достигне до готовност за печат, покриват широк кръг файлови формати и съответните им софтуерни продукти. Най-взискателна от техническа гледна точка е поддръжката на частична технологична верига, тъй като „Ад Хок“ трябва да е в състояние да поеме голям брой файлови формати, преобразувания и продукти като текстообработка, обработка на растерни и векторни изображения, композиция, монтаж, отпечатване, довършителни работи и подвързване.

Технология при мултимедия

Независимо от изходните материали в крайна сметка мултимедийната презентация представлява набор от компютърни файлове, показвани последователно или по избор от самостоятелен изпълним файл (презентацията няма нужда от специализиран софтуер за изпълнението си).

Цялата презентация може да се запише (изпече) върху преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и да се разпространява сред публиката за разглеждане на компютър, без да е необходима връзка с Интернет.

CD-та и DVD-та може да се размножават с десетки или стотици с отпечатани върху самите дискове изображения, с отпечатани брошури и/или корици за защитните кутийки за CD-та/DVD-та.

Алтернативно, цялата презентация може да се изпраща до потенциалната публика по електронна поща или да се качи на някой Интернет сървър, за да могат зрителите да го свалят оттам, когато пожелаят.

Процесите и методите покриват широк кръг от файлови формати и съответните им софтуерни продукти като текстообработка, обработка на растерни и векторни изображения, композиция, редактиране на аудио информация, редактиране на видео, запис върху CD-та/DVD-та, печат върху CD-та/DVD-та, довършителни работи.

Технология при представяне на Интернет

Независимо от изходните материали крайният продукт трябва да бъде напълно функционален Интернет сайт, качен на някой Интернет сървър, за да може да се преглежда от потенциалната публика он-лайн.

Алтернативно, целият Интернет сайт може да се запише (изпече) върху преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и да се разпространява сред публиката за разглеждане на компютър, без да е необходима връзка с Интернет.

CD-та и DVD-та може да се размножават с десетки или стотици с отпечатани върху самите дискове изображения, с отпечатани брошури и/или корици за защитните кутийки за CD-та/DVD-та.

Разпространените технологични вериги за Интернет презентации използват методи и инструментални средства за разработване на Интернет сайтове като HTML, PHP, MySQL, CSS, JavaScript анимации и др.

Top