Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация

Добре дошли на сайта на Ад Хок Инфо Кетеринг

Ад Хок Инфо Кетеринг е компания за консултации по и изпълнение на инфокетеринг проекти за Европейски фирми и физически лица. Tрите основни направления на дейност на фирмата са: печатни презентационни материали, мултимедийни презентации и Интернет презентации.

При инфокетеринг проектите фирмата предлага на клиентите си възможността да реагират по най-гъвкав начин на бързо променящите се изисквания, условия и технологии, като им позволява да увеличават обема и обхвата на презентациите си в процеса на работата, както и да оптимизират разходите си.

Ад Хок Инфо Кетеринг предоставя консултантски услуги и възможност както за пълно информационно обслужване, така и за частично обслужване, когато клиентът изпълнява някои от процесите в работния поток самостоятелно и със свои средства.

>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2012. Всички права запазени.