Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация

Кампании

Действие или последователност от действия, изпълнявани целенасочено и енергично за постигането на определена цел.

Примери са:

 • рекламни кампании
 • информационни кампании
 • изборни кампании
 • политически кампании
 • промоции, кампании за налагане на марки/фирми

Общото на всички тези прояви е, че са насочени към големи групи от хора. Една политическа кампания може да има действие върху цяла държава – например, кампания за опазване на природата. Една политическа кампания за избор на кмет, от друга страна, е насочена към съответното населено място. Кампанията за избор на председател на студентска организация в един факултет е насочена само към този факултет.

Целта на една кампания е да завоюва вниманието на публиката и това да се запомни. За целта, в зависимост от нивото на кампанията, може да се използват широк набор от медии, като телевизия, радио, преса, видеоклипове, презентации "на живо", печатни материали за раздаване, сайт на Интернет.

Материали на кампанията по носител и начин за разпространение

Възможните аудио-визуални методи за въздействие върху публиката се определят от нивото (съответно, бъджета) на кампанията – национално, областно, местно.

В зависимост от носителя, материалите, подготвяни за една кампания, могат да бъдат:

Вид на материалаПримериНачин на разпространение
видеоклипове, участие в ТВ предаванияизлъчване по телевизии
аудиоклипове, участие в радио-предаванияизлъчване по радиостанции
печатни материалиплакати, листовкипоща (вкл. безадресно), раздаване "на ръка", разпращане по е-поща
е-материалиpdf-/текстов файле-поща, качване на Интернет страница/сайт
мултимедияизпълним файл (файлове)е-поща, раздаване на CD-та/DVD-та, качване на Интернет страница/сайт
интернет сайтовеhtml файлове на определен Интернет адрес (URL)качване на Интернет сайт и посочване/изпращане на линка за сваляне/разглеждане от Интернет

Общи материали на кампанията

Общите материали на кампанията не са насочени към определено събитие от нея, което прави възможно да бъдат актуални за целия период и цялата територия на кампанията.

Примери на общи промоционални материали са:

 • Промоционални постери. Формулират целта и мотото на кампанията. Могат да се създадат електронни версии, ако това се изисква от възприетата схема на разпространение.
 • Листовки, съдържащи целта и мотото на кампанията.
 • Излъчвания по телевизии и радиостанции.
 • Публикации в традиционни или електронни периодични издания.
Специфични материали, посветени на конкретни прояви, продукти, услуги

В рамките на цялостната кампания може да се фокусира върху конкретни прояви, продукти и услуги. Ето няколко примера:

 • Промоционални постери за конкретна проява, продукт, услуга.
 • Листовки за конкретна проява, продукт, услуга.
 • Излъчвания по телевизии и радиостанции, посветени на конкретна проява, продукт, услуга.
 • Публикации в традиционни или електронни периодични издания, посветени на конкретна проява, продукт, услуга.
Е-материали, мултимедия и Интернет

Всичките печатни материали, посочени по-горе, могат да се дублират като е-материали (например PDF- или текстови файлове), които да се разпространяват по е-поща или да се качат на сайта на кампанията.

Все по-често се подготовя нарочен Интернет сайт на кампанията.

Предполагаемо разпространение (тиражи)

При кампаниите от местно значение предполагаемото разпространение на материалите (съответно, предполагаемите посещения на сайта или свалянията на е-материалите; тиражите на печатните материали) е от порядъка на няколкостотин, докато при тези от национално ниво става дума за хиляди и десетки хиляди.

>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2012. Всички права запазени.