Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Навигация по сайта на „Ад Хок“


На страниците от сайта на „Ад Хок“ има четири вида менюта. Три от тях се виждат на всички страници и се намират съответно на най-горния ред от екрана (горно меню), на реда непосредствено над главния централен прозорец (главно меню) и на реда непосредствено под главния централен прозорец (долно меню).

Освен тези три менюта, на всички страници, текстът на които има по-сложна структура (т.е. имат раздели и подраздели), има още едно – контекстно-зависимо меню, което се изобразява в лявата колонка под логото. Контекстно-зависимите менюта, разбира се, са различни за всичките страници, които имат такива. Избирането на линковете от лявото меню премества фокуса, изобразяван в централния прозорец, към съответния раздел или подраздел в рамките на същата страница. Освен чрез лявото меню навигацията в рамките на по-дългите като съдържание страници става и чрез вертикалния плъзгач, изобразяван вдясно на централния текстов прозорец.

На почти всички страници има още банери, разположени вдясно и/или вляво от централния прозорец. При избиране съответните им линкове водят към информация, с която фирмата ви препоръчва да се запознаете.

Top