Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация

Мултимедийни презентации

Мултимедийните презентации обединяват текст, визуални графики, снимки, изображения, видео и аудио.

Обикновено такива мултимедийни презентации се създават с помощта на специализирани софтуерни програми, като Powerpoint на Microsoft.

Една презентация, включително мултимедийна, може да се създаде като специален Интернет сайт с помощта на методи и средства за разработldke на Интернет сайтове.

Мултимедийната презентация може да се покаже по няколко начина:

Мултимедийни презентации "на живо"

Една мултимедийна презентация може да се покаже "на живо" пред публика с помощта на персонален компютър и специализиран проектор върху екран или светло боядисана стена.

Не са малко големите организации, които разполагат със такива собствени проектори. В по-големите населени места не е проблем и да се наеме подобен проектор за срока на събитието.

Разпространяване върху CD-та/DVD-та, USB флаш памети и др.

Мултимедийните презентации може да се разпространяват или раздават върху преносими дискове, като CD-та, DVD-та, USB флаш памети и др.

Презентацията се записва ("изпича") върху преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и се разпространява сред публиката за автономно разглеждане на компютър без да е необходима Интернет свързаност.

CD-та и DVD-та може да се размножават с десетки или стотици с отпечатани върху самите дискове изображения, с отпечатани брошури и/или корици за защитните кутийки на CD-та/DVD-та.

Разпространяване по електронна поща

Стига размерът на презентацията (като обем на файловете) да го позволява (т.е., обемът да не е прекалено голям), мултимедийните презентации може да се разпространвят по електронна поща. Все пак трябва да се има предвид, че често пъти файлове по-големи от 5 MB може да не достигнат ди адресатите, защото тяхната пощенска система може да не ги пропуска поради обема им.

Разпространяване чрез сваляне от Интернет

Независимо от размера им, мултимедийните презентации може да се качат на Интернетски сървър, за да може вашата публика след това да ги сваля от там.

Пряко разглеждане от Интернет

И накрая, мултимедийните презентации може да се качат на Интернетски сървър, за да може вашата публика да ги разглежда с помощта на своите Интернет браузъри (например, Micrоsоft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome). Разбира се, в този случай презентацията трябва да се създава с методите и средствата за създаване на Интернетски сайтове.

>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2012. Всички права запазени.