Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Проектна и корпоративна документация


Има два вида печатни и/или е-материали, свързани с проектите и фирмите, които могат да бъдат предназначени за широк кръг читатели или даже за публиката. Това са от една страна материалите, използвани за промоцията или популяризирането на проекта или фирмата, а от друга – годишните доклади, които са предназначени най-вече за акционерите (при фирмите) или за спонсориращите организации (при проектите). Често пъти задължението за изготвяне на тези отчети е заложено в закона, на който се подчинява една публична фирма или проект.

Примери на различни корпоративни или проектни документи, които стават достояние на по-широк кръг лица, вземащи решения по съдбата на проекта/фирмата, са:

  • предложения за проекти
  • материали за представяне и промоция на проекта/фирмата
  • отчет за напредъка по проекта
  • окончателни отчети по проекти
  • годишни корпоративни отчети

Общото във всичките тези случаи е, че документите трябва да бъдат представителни и да представят наличните данни за фирмата или проекта във възможно най-добра светлина. Целта е акционерите (спонсориращите организации) да одобрят работата и да дадат зелена светлина за продължаването ѝ.

Разглежданите материали може да включват видеоклипове, презентации, рекламни и промоционални материали – повечето печатни, но също и на преносим носител – CD-та, DVD-та и/или флаш-памети. Сайтовете на Интернет също дават възможност за подробно представяне на фирмата/проекта.

Корпоративни и проектни материали по носител и начин за разпространение

В зависимост от носителя материалите, подготвяни за представянето на фирмата или проекта, могат да бъдат:

Вид на материала Примери Начин на разпространение
печатни материали плакати, листовки, брошури, каталози, визитни картички изпращане по поща, раздаване „на ръка“, разпращане по е-поща
е-материали pdf-/текстов файлове е-поща, качване на Интернет сайт
мултимедия изпълним файл (файлове) е-поща, раздаване на CD-та/DVD-та, качване на Интернет сайт
интернет страници (сайт) html файлове на определен Интернет адрес (URL) качване на Интернет сайт и посочване/изпращане на линка за сваляне/разглеждане от Интернет

Популяризаторски корпоративни и проектни материали

Тези материали могат да се обмислят и изготвят без обвързаност с определена дата като общо събрание на акционерите или отчетна дата.

Примери на общи промоционални материали са:

  • Постери за популяризиране на фирмата/проекта. Съдържат описание на фирмата/проекта, контактна информация, посочен Интернет сайт. Може да се разпространяват електронни версии.
  • Листовки за популяризиране на фирмата/проекта. Печатна и/или електронна версия.
  • Промоционални предмети като папки, календари, тефтери, писалки, моливи, джаджи.
  • Публикации в традиционни или електронни периодични издания.
  • Каталог на продукти/услуги. Представя фирмата или проекта чрез резултатите.

Е-материали, мултимедия и Интернет

Всичките печатни материали, посочени по-горе, могат да се дублират като е-материали (например PDF- или текстови файлове), които да се разпространяват по е-поща или да се качат на сайта на фирмата/проекта.

Все по-често се подготвя специален сайт на фирмата/проекта, който определя територията на фирмата/проекта в Световната мрежа.

Предполагаемо разпространение (тиражи)

При фирмите/проектите предполагаемото разпространение на материалите (съответно предполагаемите посещения на сайта или свалянията на е-материалите; тиражите на печатните материали) е най-често в зависимост от мащаба на фирмата/проекта и очакваната посещаемост. Той може да бъде от няколко десетки или няколкостотин до няколко хиляди.

Top