Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

За Ад Хок Инфо Кетеринг


Фирма Ад Хок Инфо Кетеринг е основана през 1992 г. и се занимава с представяне на информация: по множество различни начини и в различни форми – печатна, електронна, с графика и текст, на хартия, на дискове и в Интернет. Книги и списания, печатни материали и мултимедийни презентации, постери и листовки, брошури и Интернет сайтове. Съобразно вашите изисквания.

На латински „ад хок“ означава „за случая“, „за конкретния случай“, „според случая“ и т.н.
Този израз участва в съвременния професионален жаргон на области като медицина, право и в науката изобщо. Основният смисъл е в противопоставянето на едно ад хок решение на даден проблем, което в частния случай би могло просто да заобикаля проблема, на систематичното решение, което отчита цял клас от подобни проблеми и представлява общо решение за този клас.

Специалисти сме по широк кръг въпроси, включително (но без ограничение) графично изкуство, езици, наука, компютърни и информационни технологии, Интернет.

Имаме опит в дизайна, многоезикови проекти, комуникация на науката, съвременни компютърни и информационни технологии, Интернет проекти.

Имате проблем – Ад Хок Инфо Кетеринг ще ви предложи решение – точно за вашия проблем, в момента, в който се нуждаете от него, при това на ниво, с използването на съвременни средства и компютърни технологии. Имате информационен проект – ние ще ви предложим последователността от етапи, които го довеждат до успешен край, заедно с помощта, от която имате нужда за изпълнението им.

Top