Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

„Ад Хок“ еФ-Ти-Пи (FTP)


Какво означава FTP?

Съкращение от File Transfer Protocol, протокол за обмен на файлове през Интернет. (Протоколът е общоприет формат за прехвърляне на данни между две устройства.) Протоколът определя следното:

 • вида на използвания метод за проверка на грешки;
 • метода за компресиране на данните (ако такъв се използва);
 • как изпращащото устрйство ще покаже, че изпращането на съобщението е завършило;
 • как получаващото устройство ще покаже, че съобщението е получено.

Съществуват много стандартни протоколи. Всеки има своите предимства и недостатъци; някои например са по-прости, някои са по-надеждни, а други са по-бързи. От гледна точка на потребителя единственото важно нещо за протоколите е неговият компютър да ги поддържа. Протоколът може да бъде реализиран хардуерно или софтуерно.

FTP работи по същия начин както HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), протоколът използван от Световната мрежа за прехвърляне на страници от сървъра до бразузера на потребителя, като използва TCP/IP протоколите на Интернет за прехвърляне на данни. FTP обикновено се използва за сваляне на файлове от сървър през Интернет или за качаване на файлове на сървър (качване на уеб-страница например).

Защо и кога FTP е по-добро от е-поща?

Обикновено е-пощата е достатъчна за прехвърляне на малки или средни по размер файлове между потребители на Интернет. Прехвърлянето на по-големи файлове (например по-големи от 3 или 5 MB) по е-поща често не е практично: много пощенски сървъри имат ограничение върху размера на изпращаните и/или получаваните съобщения и не пропускат по-големите съобщения, много фирмени мрежи сканират съобщенията за потенциално опасни файлове и могат също да задържат големите файлове, при непостоянна безжична връзка (Wi-Fi) получаването на големи писма може да е проблем, защото ако връзката се разпадне по време на получаване на съобщението, то следващият път трябва да се започне отначало и т.н.

За прехвърляне на големи файлове FTP използва посредник – ftp-сървър, който държи (временно) данните, докато получателят ги поиска. Прехвърлянето по Ftp има множество предимства: ограничаването на размера е много по-голямо – все по-често гигабайт или повече, обикновено едно прехвърляне може да започне, но не е наложително да завърши в рамките на една сесия, например, можете да завършите прехвърлянето по-късно, като продължите оттам, докъдето сте стигнали; могат да се прехвърлят произволни данни.

Недостатък е, че за използванеот на ftp са нужни повече знания и ресурси. Нужен ви е ftp сървър и програма, наречена ftp-клиент, която е на „ти“ с ftp-протокола. Освен това ftp клиентът трабва да бъде настроен, за да може да се прехвърлят файлове.

Откъде мога да взема FTP-клиент?

Навремето ftp клиентите са били по-трудни за използване, защото са изисквали познания по ОС. Днес Интернет предлага множество ftp-клиенти, платени, безплатни за определен период или напълно безплатни при определени не особено ограничителни условия.

Ако вече имате ftp-клиент, то можете да го използвате и вероятно нямате нужда от тези инструкции. Ако нямате, можете да свалите оттук. CoreFTP е безплатен ftp-клиент. Подробните обяснения по-долу как да се установи работеща ftp връзка със „Ад Хок“ преполагат използването на CoreFTP.

Свалих FTP-клиента. А сега?

Първо трябва да инсталирате ftp-клиента. Стартирайте инсталиращата програма, свалена на вашия комютър, и следвайте инструкциите, докато инсталацията завърши. Следващото нещо, което трябва да направите, е да конфигурирате правилно вашия ftp-клиент.

Как се конфгурира FTP-клиентът?

За свързване със сървърите е необходима следната информация:

HOSTNAME или IP или URL (съкращение за Интернет адрес) – това е адресът на отдалечения сървър, с който искате да се свържете.

Името на хоста на „Ад Хок“ е във формат „ftp://ftp.adhoc.org“. Хост имената се превеждат в IP адреси (форматът на Интернет адресите е x.x.x.x). И двете са едно и също, само че името остава обикновено едно и също, докато използваното от него IP може да се промени във всеки момент. Най-често компютърът, с който искате да се свържете, ще е във формàта име на хост.

Пример на хост име: ftp.microsoft.com
Пример на IP:    207.46.133.140

USERNAME или USERID – за включване към „Ад Хок“ сървъра е необходима потребителска идентификация. Обикновено към публичните FTP сървъри има достъп като анонимен потребител с име „anonymous“. Личните или частни сървъри най-често използват лична сметка, предоставяна от администратора на сървъра.

PASSWORD – обикновено е нужна парола за достъп до сървъра. При анонимния достъп паролата ще е от вида: username@yourhost.com.

 1. Когато стартирате CoreFTP, първо излиза прозорецът Site Manager:

  В този прозорец въвеждате параметрите на ftp-сайтовете, с които искате да се свържете.
 2. За да въведете нов сайт (в този случай ftp://ftp.adhoc.org), натиснете бутона «New Site».
 3. Сменете името «New Site» по премълчаване с нещо смислено, като Ад Хок-FTP. Въведете предоставените ви данни в полетата HOST/IP/URL (сайт), Username (име) и Password (парола).

  След като изпълните по-горните стъпки, вече сте готови да се свържете с ftp сайта на „Ад Хок“. Не е необходимо допълнително конфиргуриране, совен ако компютърът ви няма пряка връзка с Интернет. В последния случай, ако сте свързани с LAN, която е свързана с Интернет, то ще трябва да прочетете и раздела «Как се свързвам през прокси?» по-долу.

Как се свързвам през прокси?

Ако вашият комютър е част от локална мрежа (LAN), която е свързана с Интернет, но няма пряка връзка с Интернет, то ще се наложи да:

 1. Натиснете бутона в прозореца на Site Manager-а:
 2. Изберете «Proxy» в лявата част на прозореца Advanced.

  Ако браузърът на вашия компютър работи, то най-сигурният път да се конфигурира ftp-клиентът е да се избере HTTP 1.1 като «Proxy settings».
 3. Трябва също да попълните полетата и с информацията, предоставена ви от вашия системен администратор.
 4. Не забравяйте да „задраскате“ полето.
 5. Сега натиснете «OK», което ще ви върне към прозореца «Site Manager», и продължете със свързване към ftp-сайта.

Как да се свържа с FTP-сайт?

 1. Натиснете бутона «Connect».
 2. Отваря се главният прозорец за ftp-трансфери.

  Отдясно виждате ftp сайта на „Ад Хок“. В лявата част намерете нужната директория на вашия компютър. Вече имате готовност да прехвърляте файлове от вашия компютър към ftp сайта „Ад Хок“ (нарича се „качване“/UPLOADING), и от ftp сайта на „Ад Хок“ към местната си директория (нарича се „сваляне“/DOWNLOADING).

Как мога да сваля/кача файл от/на ftp-сайта?

За да качвате файлове на ftp-сайта

 1. Свържете се с ftp сайта Ад Хок.
 2. Кликнете два пъти директорията в десния прозорец.
 3. Изберете един или повече файла и/или директории в левия (местен/local) прозорец.
 4. Натиснете стрелката с посока отляво-надясно.
 5. Един или повече файлове се подреждат на опашка за изпълнение в долната част на екрана с активните трансфери.
 6. Можете да видите подробности от всеки трансфер.
 7. Трансферът е завършен, след като прозорецът с активните трансфери стане отново празен.

Бележка: С този ftp-клиент трябва да изчакате един вече започнат трансфер да завърши, преди да можете да започнете следващ трансфер.

 

За да сваляте файлове от ftp сайта:

 1. Свържете се с ftp сайта Ад Хок.
 2. Кликнете два пъти върху директорията в десния прозорец.
 3. Изберете един или повече файла и/или директории в десния (отдалечен/remote) прозорец.
 4. Натиснете стрелката с посока отдясно-наляво.
 5. Един или повече файлове се подреждат на опашка за изпълнение в долната част на екрана с активните трансфери.
 6. Можете да видите подробности от всеки трансфер.
 7. Трансферът е завършен, след като прозорецът с активните трансфери стане отново празен.

Бележка: С този ftp-клиент трябва да изчакате един вече започнат трансфер да завърши, преди да можете да започнете следващ трансфер.

Когато свършите с качването/свалянето на файлове на/от съответния ftp-сайт, можете или да извикате «Site Manager» прозореца и да се свържете с друг ftp-сайт или да излезете от програмата, завършвайки сесията на ftp-трансфери.

Top