Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация
Формати на хартия

Формат на хартията – стандартен размер на хартиения лист. В различните страни по различно време са били приети като стандарти различни формати. В момента доминиращи са две системи: международен стандарт и североамерикански стандарт.

Формати на хартията по международен стандарт ISO 216

Международният стандарт за формати на хартията ISO 216 е основан на метрическата мерна система и изхожда от размер на хартиен лист с площ 1 кв. м. Стандартът е приет от всички страни с изключение на САЩ и Канада. В Мексико и Филипините, независимо от приемането на международния стандарт, американският «Letter» все още се използва широко. Най-разпространения и известен формат от стандарта ISO 216 е А4. Всички формати на хартия от стандарта ISO 216 имат едно и също отношение на страните, равно на квадратен корен от 2, това отношение е приблизително равно на 1:1,4142. Предимството при използване на такова съотношение на размерите на хартиения лист е било забелязано през 1768 г. от немския учен Георг Лихтенберг (Georg Lichtenberg). В началото на XX век Валтер Порстман (Dr Walter Porstmann) е разпространил тази идея върху форматите на хартията.

Формати ISO 216 – серия А

Най-популярните офис формати на хартията по целия свят са А серията на ISO 216. Те са показани в следващата таблица по означение, съответен размер в mm и препоръчителен полиграфически размер на хартията, от която е най-добре да се получат.

Код по ISOРазмер по ISOПрепоръчителен полиграфически формат хартия
A0841 x 1189 mm 
A1594 x 841 mm 
A2420 x 594 mm600x840 mm, 600x900 mm
A3297 x 420 mm600x900 mm
A4210 x 297 mm600x900 mm
A5148 x 210 mm600x900 mm
A6105 x 148 mm600x900 mm

Рисунката по-долу показва съответствието на размерите в рамките на А серията и отношението им към най-популярния североамерикански рамер и по-големия (и двата приблизително отговарят на A4 в системата ISO).>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2019. Всички права запазени. Последно обновяване: 20.07.2019.